Hlavní strana >> Bezpečnostní pokyny
 

Bezpečnostní pokyny

Velmi důležité pro manipulaci s trvalými magnety !!!
 
Následující informace musí být bezpodmínečně zpřístupněny všem pracovníkům, kteří jakýmkoliv způsobem s magnetickými materiály manipulují nebo je zpracovávají.
 
- Mějte vždy na paměti silové působení permanentních magnetů, které se mohou vzájemně přitahovat (odpuzovat) i při poměrně značných vzájemných vzdálenostech. U větších magnetů navíc hrozí nebezpečí zranění v důsledku jejich velké hmotnosti.
 
- Trvalé magnety (feritové i vyrobené ze vzácných zemin) jsou obecně tvrdé a křehké předměty. Narazí-li zprudka vzájemně na sebe nebo na tvrdou podložku, mohou se roztříštit na mnoho střepin s ostrými hranami. Při manipulaci s nimi proto zásadně používejte ochranné pracovní prostředky (ochranné brýle, obličejový štítek, ochranné rukavice, apod.). Obrusy a třísky z magnetů, vyrobených ze vzácných zemin, jsou samozápalné a jejich hořením se uvolňuje velké množství tepelné energie (vysoké teploty). Při opracovávání je nezbytné vydatné chlazení vodou.
 
- Silná magnetická pole mohou ovlivňovat činnost citlivých elektronických nebo i mechanických měřicích přístrojů a podobných zařízení. U obzvláště citlivých měřicích přístrojů mohou být i nevratně nežádoucím způsobem pozměněny jejich vlastnosti. V této souvislosti nutno upozornit na možnost ovlivnění činnosti elektronických implantátů, podporujících základní vitální funkce orgánů lidského těla (např. kardiostimulátor, inzulínová „pumpa“ atd.) s možnými fatálními následky pro nositele těchto implantátů! Při používání (ale i při skladování permanentních magnetů) proto dbejte na dostatečně velký odstup od uvedených citlivých zařízení. Bezpečné vzdálenosti jsou zpravidla uvedeny v průvodní dokumentaci případně by Vám je měli na požádání sdělit výrobci těchto zařízení.
 
- Magnetické pole může poškodit záznam informace na magnetických nosičích (audio a videokazety, diskety, kreditní karty s magnetickým záznamovým proužkem apod.) a může tyto nosiče informace i trvale znehodnotit.
 
- Nepracujte s permanentními magnety v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při manipulaci mohou vznikat elektrické výboje, které mohou iniciovat výbuch.
 
- Nemá-li dojít ke změně zejména magnetických parametrů permanentních magnetů, nesmí být po delší dobu vystaveny radioaktivnímu záření. Dbejte také na dodržení doporučených pracovních teplot, které jsou uvedeny v jednotlivých materiálových specifikacích výrobce magnetů.Magnety, vyrobené ze vzácných zemin, musí být skladovány v suchém prostředí. Trvalé magnety jsou podle druhu materiálu rozdílně odolné agresívnímu působení chemických činidel okolního prostředí.

Vliv na člověka.
 
Nejsou známy žádné standardní škodlivé efekty, které by byly vyvolány přímým stykem s permanentními magnety. U citlivých osob však může při styku s nimi dojít k alergické reakci na některou složku použitou při jejich výrobě . Nejsou nám rovněž známy zásadní negativní účinky magnetického pole na lidské tělo. Na­opak jsou mnozí lidé přesvědčeni o tom, že právě magnetické pole může mít léčivé účinky.
 
Máte-li dotazy ohledně nežádoucích i léčivých účinků magnetů, můžeme Vám doporučit, abyste se podle možnosti spojili s příslušným lékařským pracovištěm.
 

Pro zodpovězení jakýchkoli jiných dotazů, zejména odborných a bezpečnostních, jsme Vám rádi kdykoliv k dispozici.

 

 

ZPĚT          VPŘED

 

 

Informace...

Jestli chcete zakoupit supermagnet tak vstupte na www.neomag.cz kde naleznete nejvetší sortiment u nás za bezkonkurenční ceny.

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz