Hlavní strana >> Stanovení hodnoty indukce
 

Stanovení hodnoty magnetické indukce

(hustoty magnetického toku)

Při stanovení hodnoty magnetické indukce (hustoty magnetického toku) permanentních magnetů rozdíl­ných rozměrů a zhotovených z odlišných materiálů, má značný význam poměr výšky h a průměru D daného trvalého magnetu. Tomuto poměru odpovídá pracovní bod, tzn. bod na demagnetizační křivce, který předsta­vuje magnetickou indukci (hustotu magnetického toku) B a intenzitu (sílu) magnetického pole H v pracovním režimu trvalého magnetu. Obecně platí, že čím delší je permanentní magnet ve směru magnetizace, tím více se pracovní bod přibližuje hodnotě remanentní magnetické indukce Br. Při použití uzavřeného magnetického obvodu prakticky splývá pracovní bod permanentního magnetu s hodnotou remanentní magnetické indukce Br. Empiricky zjištěné poměry h : D bývají uváděny v příslušných demagnetizačních křivkách feromagnetic­kých materiálů.
 
Na hodnotu magnetické indukce (hustoty magnetického toku) má zásadní vliv také poměr mezi velikostí vzduchové mezery s (tj. vzdáleností od povrchu magnetu) a průměrem permanentního magnetu D, vyjádřený tzv. geometrickým faktorem f :

1.jpg

S pomocí těchto základních parametrů a diagramů, vyjadřujících vzájemné vztahy mezi nimi, lze přibližně řešit jednoduché úlohy, jak je demonstrováno na dvou následujících příkladech:

Příklad č.1
Zadání:
Permanentní magnet, vyrobený z magneticky tvrdého anizotropního feritu FD 28/20 (HF28/20) má průměr D = 22 mm a výška 6 mm
 
Úkol:
Stanovte hodnotu magnetické indukce (hustoty magnetického toku) ve vzdálenosti s = 2 mm od pólu per­manentního magnetu.
 
Řešení:
Nejprve zjistíme hodnotu poměru h : D
h : D = 6 : 22 = 0,27
Nyní stanovíme geometrický faktor: f = s : D = 2 / 22 = 0,09
 
Závěr:
V diagramu pro hodnotu poměru h : D = 0,27 (0,25) lze na křivce pro anizotropní materiál HF 24/23 při geometrickém faktoru 0,09 odečíst hodnotu magnetické indukce (hustoty magnetického toku) cca 60 ÷ 65 mT.

Příklad č. 2:
Zadání:
Pro ovládání Hallova senzoru je nutná hodnota magnetické indukce (hustoty magnetického toku) B = 80 mT ve vzdálenosti (vzduchová mezera) s = 2 mm od pólu permanentního magnetu.
 
Úkol:
Určete, jaké feromagnetické materiály jsou vhodné pro výrobu potřebného permanentního magnetu a jaké by měl mít rozměry?
 
Řešení:
Jelikož nejsou zadány žádné další požadavky na konstrukci magnetického obvodu, lze poměr h : D permanentního magnetu zvolit zcela libovolně - např. h : D = 0,5. Pro daný účel můžeme použít feromagnetické materiály, jejichž křivky v diagramu pro poměr h : D = 0,5 protínají úroveň, odpovídající hodnotě magnetické indukce B = 80 mT (tj. všechny s výjimkou materiálu HF 8/22). Zvolíme-li např. materiál HF 24/23 (resp. FD 28/20), zjistíme z průběhu jeho křivky, že hodnotě magnetické indukce B = 80 mT odpovídá hodnota geometrického faktoru f = 0,17. Ze vzorce ro výpočet geometrického faktoru pak zjistíme požadovaný průměr permanentního magnetu:
 
D = s / f = 2 / 0,17 = 11,76 mm.
 
Závěr:

Permanentní magnet, zhotovený z materiálu HF 24/23 by měl mít průměr D = 12 mm. Ze zvoleného poměru h : D = 0,5, vyplývá výška permanentního magnetu h = 6 mm. Obdobným způsobem bychom stanovili rozměry potřebného permanentního magnetu i v případě zvolení jiného použitelného feromagnetického materiálu.

2.jpg

 3.jpg

 

 

ZPĚT          VPŘED

 

 

Informace...

Jestli chcete zakoupit supermagnet tak vstupte na www.neomag.cz kde naleznete nejvetší sortiment u nás za bezkonkurenční ceny.

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz