Hlavní strana >> Stanovení přídržné síly
 

Stanovení přídržné síly u trvalých magnetů

Při stejném druhu feromagnetického materiálu a stejném objemu permanentního magnetu lze do­sáhnout rozdílných upínacích sil vhodnou volbou způsobu magnetování nebo přiložením pólových nástavců na těleso permanentního magnetu.
 
Dále uvedené hodnoty parametrů permanentních magnetů platí pro magneticky tvrdé anizotropní ferity. Kromě znázorněných příkladů, které platí pouze pro určité aplikace, existuje mnoho dalších variant. Uvedené hodnoty faktoru přídržné síly jsou jen orientační a jsou závislé na tloušťce mag­neticky měkkých pólových nástavců, na objemu permanentního magnetu, jakož i na uspořádání magnetického systému.
 
Rádi Vám pomůžeme najít vhodnou konfiguraci magnetického systému nebo optimální způsob na­magnetování. 

Faktory přídržné síly v závislosti na provedení magnetického systému a magnetování:

1.jpg

Přídržná síla promagnetovaného trvalého magnetu je závislá na použitém materiálu, jakož i na jeho objemu (plocha . výška). Pomocí grafu lze zjistit přídržné síly promagnetovaného permanentního magnetu. Zjištěné hodnoty jsou střední hodnoty při nulové vzduchové mezeře (tzn. permanentní magnet se přímo dotýká železa) při svislém odtahu.

2.jpg

U kruhových, válcových nebo hranolových permanentních magnetů se vypočítává přídržná plocha v cm2. Potom se stanoví poměr jejich výšky h a průměru D - u čtvercových nebo přibližně čtvercových permanent­ních magnetů určíme odpovídající průměr D výpočtem:

3.jpg

Je-li tato hodnota stanovena, postupuje se v diagramu svisle až ke křivce pro příslušný feromagnetický materiál. Vodorovně směrem vlevo se pak lze odečíst hodnotu měrné upínací síly F1 [N/cm2], kterou vynáso­bíme vypočtenou hodnotou přídržné plochy S [cm2] a získáme hodnotu celkové přídržné síly permanentního magnetu F [N].

Příklad:
válcový permanentní magnet anizotropní (feromagnetický materiál FD 28/20 čili HF 24/23) má průměr D = 27 mm a výšku h = 10 mm.
 
Výpočet přídržné plochy S:
S = 3,14 . D2 / 4 = 3,14 . 2,72 / = 5,725 cm2
 
Výpočet poměru h:D:
h : D = 10 / 27 = 0,37
Z diagramu vyplývá pro poměr h : D = 0,37 hodnota měrné upínací síly F1 = 2,4 N/cm2.
 
Celková upínací síla magnetu:
F = F1 . S = 2,4 . 5,725 =13,75 N
 
Podle použitého materiálu musí být dodržena určitá minimální hodnota poměr h : D, která je zřejmá ze spodní části tabulky resp. diagramu.

4.jpg

5.jpg

Závislost přídržné síly na druhu materiálu, ze kterého jsou zhotoveny pólové nástavce
6.jpg

 

 

ZPĚT          VPŘED

 

 

Informace...

Jestli chcete zakoupit supermagnet tak vstupte na www.neomag.cz kde naleznete nejvetší sortiment u nás za bezkonkurenční ceny.

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz