Hlavní strana >> Teoretický úvod >> Hodnocení vlastností magnetických materiálů
 

Hodnocení vlastností magnetických materiálů

V technické praxi se nejčastěji používají feromagnetické materiály, jejichž magnetické vlastnosti (permeabilita μ) však jsou výrazně a navíc nelineárně závislé na intenzitě magnetického pole (H). Pro hodnocení a případně porovnání jejich magnetických parametrů se proto používá grafickýchmetodsvyužitímzejména:
 
1. Magnetizační křivky neboli křivky prvotní magnetizace – vyjadřuje závislost hodnoty magnetické induk­ce (B) na měnící se hodnotě intenzity magnetického pole (H) materiálu, který ještě nebyl magnetován (nebyl záměrně vystaven působení magnetického pole).
 
2. Hysteresní křivky (smyčky) - vyjadřuje závislost hodnoty magnetické indukce (B) na měnící se hodnotě intenzity magnetického pole (H), při opakované a protisměrné magnetizaci daného feromagnetického materiálu.
 
Magnetické vlastnosti feromagnetických látek definuje magnetizační křivka s hysteresní smyčkou, tj. zná­zornění závislosti hodnoty magnetické indukce (B) na hodnotě intenzity magnetického pole (H): B = f(H).
 
Pro porovnání vlastností magneticky tvrdých materiálů je postačující II. kvadrant hysteresní smyčky (tato část je často označována jako demagnetizační křivka). Hodnoty zbytkové remanence (Br) a koercitivity (Hc) charakterizují společně s maximálním energetickým součinem (B . H)max nejdůležitější magnetické vlastnosti trvalého magnetu.

 

 

ZPĚT          VPŘED

 

 

Informace...

Jestli chcete zakoupit supermagnet tak vstupte na www.neomag.cz kde naleznete nejvetší sortiment u nás za bezkonkurenční ceny.

 
  © PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz